Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Roczniak Tokarczyk i Partnerzy

6 grudnia 2011

Od nowego roku zwiększy się wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka pracownicy będzie przysługiwało do 4 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (do tej pory było to 2 tygodnie), natomiast w przypadku porodu mnogiego bądź w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka wymiar dodatkowego urlopu będzie wynosił do 6 tygodni (do tej pory do 3 tygodni). Jednocześnie przy tzw. urlopie adopcyjnym będzie można skorzystać z 1 tygodnia urlopu, jeżeli pracownik nie może wykorzystać dodatkowego urlopu w podanych wyżej wymiarach ze względu na osiągnięcie przez dziecko 7 roku życia lub 10 roku życia (dotyczy to dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).