Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Roczniak Tokarczyk i Partnerzy

25 maja 2012

Zgodnie z rządowym projektem od 1 listopada 2012 r. wzrosną zasiłki rodzinne oraz więcej osób otrzyma pomoc socjalną.

 

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wraz z dokumentami: Weryfikacja progu wsparcia dochodowego rodzin, Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., Informacja o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Zgodnie z projektem od 1 listopada 2012 r. wzrośnie wysokość zasiłku rodzinnego. Ma on wynieść miesięcznie:

 

77 zł na dziecko do 5 lat (obecnie wynosi 68 zł, tj. wzrost o 13,2 proc.);
106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (obecnie jest to 91 zł, czyli będzie więcej o 16,5 proc.);
115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (obecnie jest to 98 zł, czyli będzie to więcej o 17,3 proc.).

 

Z kolei kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych zaproponowano docelowo na poziomie 574 zł na osobę dla ogółu rodzin i 664 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio: 504 zł i 583 zł). Dochodzenie do tego poziomu następowałoby w dwóch etapach: od 1 listopada 2012 r. odpowiednio: 539 zł i 623 zł; od 1 listopada 2014 r. odpowiednio: 574 zł i 664 zł.

 

Nadto od 1 października 2012 r. wzrosnąć mają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Do uzyskania takiego wsparcia ma uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł).