Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Roczniak Tokarczyk i Partnerzy

7 stycznia 2015 Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe minimalne wynagrodzenie za pracę.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2015 r. wynosić będzie 1750 zł brutto. Netto będzie
29 września 2014 Upadłość konsumencka - zmiany.
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany do procedury ogłaszania upadłości konsumenckiej. Ustawa nowelizuje kilka ustaw, a w szczególności prawo upadłościowe i naprawcze w  zakresie upadłości konsumenckiej. N